Jordbrukarinfo om cirkulära gödsling och jordförbättringsprodukter

Jordbrukarinfo om cirkulära gödsling och jordförbättringsprodukter featured image
Event date 29.09.2023 - 29.09.2023
Event time 11:00 - 15:00
Event location Stormossen
City Korsholm
Event organiser Stormossen
Event category Övriga evenemang

Hej du österbottniska jordbrukare eller jordbyggnadsentreprenör!
Vill du veta mer om Stormossens cirkulära gödsel- och jordförbättringsprodukter?
Välkommen på träff med Stormossens jordexperter till Stormossens avfallscentral i Kvevlax fredag 29.9 kl. 11-15.
Vi bjuder på hamburgare!

Frågor?
Kontaktperson: Per-Olof Holm 0103207650

Back to top of page