Smarta energilösningar – sparar pengar för ditt företag

Smarta energilösningar – sparar pengar för ditt företag featured image
Event date 29.09.2022 - 29.09.2022
Event time 18:00 - 20:00
Event location Hotel Vallonia, Smedsby
City Korsholm
Event organiser Korsholms kommunutveckling

Vi diskuterar solkraftverk och bergvärme med

Göran Östberg, projektchef på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Tuomas Saikkonen, VD på Vilpe
Antti Häkkinen, Teknisk Direktör, Aii Energy Systems
Håkan Nylund, VVS ingenjör och grundare, Stagnäs & Nylund

Vilka är fördelarna med att gå in för en mer hållbar verksamhet. Energikostnaderna skenar samtidigt behöver vi se till att vårt företag hålls med i den gröna utvecklingen. Nu finns det möjlighet att, med hjälp av olika investeringsstöd, växla om till en mer kostnadseffektiv energiform och samtidigt styra in företaget mot en grönare verksamhet.

Tuomas Saikkonen, VD på Vilpe, berättar om Viples solkraftverk och hur de jobbar för att ställa om mot en mer hållbar verksamhet.

Aii Energy Systems är ett företag som planerar och installerar solkraftverk till både större och mindre aktörer. Antti Häkkinen, teknisk direktör, berättar om fördelarna med solenergi och vilka möjligheter som finns för både små och stora företag att ställa om för att bli delvis eller helt självförsörjande inom elproduktion.

Stagnäs och Nylund är ett av många företag som installerar och planerar bergvärme till både företag och privata hushåll. Företagets affärsidé ”energisnåla planeringar enligt kundens önskemål” är lika aktuell idag som när företaget grundades för över 40 år sedan. En av företagets grundare, Håkan Nylund, berättar om fördelarna med bergvärme, vem som kan installera bergvärme och hurdana investeringar det rör sig om.

Back to top of page