Time for change för företag

Time for change för företag featured image
Event date 27.09.2022
Event location Vallonia, Smedsby
City Korsholm
Event organiser CIT projektet - Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Workshop för företag om hållbarhet

Hållbarhet, koldioxidavtryck och cirkulär ekonomi är på tapeten varje dag och det ställer helt nya krav och andra förhållningssätt för företagen numera. I flera företag betyder detta att förändringar och omställning behöver göras vilket medför färdigheter och kunskaper behövs för att ändra och utveckla tankesättet. Vi bjuder in företagens ledning och representanter för att höra och diskutera kring anledningar till varför företag just nu behöver satsa på detta.

Det handlar mycket om att inspirera och få sin egen organisation motiverad till att aktivt (i handling) medverka till en mer hållbar framtid.

Hur bör samsynen och samarbetet vara, både internt och externt, för att skapa största effekt till de övriga intressenterna kring företaget gällande en hållbar framtid i praktiken?

Hållbarhetsarbetet, minskat koldioxidavtryck och kommunikation handlar om företagets lönsamhet och överlevnad framöver.

Kort sagt, Företagets ”Vinna eller försvinna” inom 5-7 år.

Workshopen är tvådelad:

Första delen hålls tisdag 6.9 kl. 8.30-12.00
Andra delen tisdag 27.9 kl. 8.30-12.00
(kaffe kl. 8.00, lunch på egen bekostnad kl. 12-13)

Göran Östberg från Circular Insight & Transition projektet presenterar ”Österbotten ställer om – Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi” samt principerna för beräkningen av koldioxidavtrycket (GHG Protocol)

Efter detta fortsätter vi med Peter Höckert från Penica kring motivation och kommunikation.

• Hantera och verka i en förändring.

• Från förändring till god vidareutveckling med nya vanor och meningsfull målsättning.

• Skapa engagemang i den egna organisationen.

Workshophelheten är avgiftsfri. Arrangeras av Circular Insight & Transition projektet (Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Dynamo Närpes och Kristinestads näringslivscentral)

Mera info ges av:

Göran Östberg, VASEK tel. 0500 366097
Peter Höckert, Penica tel +46 708 729927

Back to top of page