Undersökning om miljöattityder (Hanken) och Kommuner som lokomotiv för hållbar utveckling (Sitra)

Undersökning om miljöattityder (Hanken) och Kommuner som lokomotiv för hållbar utveckling (Sitra) featured image
Event date 27.09.2022 - 27.09.2022
Event time 13:00 - 15:00
Event location Korsholms ämbetshus, rådssal
City Korsholm
Event organiser Korsholms kommunutveckling, Hanken Svenska Handelshögskolan och Sitra

Program:

Kl. 13 – 13:40 Kartläggning av miljökunskap, attityder och ekologisk hållbar beteende i Korsholm
Mikko Peltola, doktorand, Hanken
Mikko Peltola berättar om en undersökning från året 2021, som gick ut på att kartlägga miljökunskap, -attityder och -beteende bland högstadieelever och personal i Korsholms kommun. De preliminära resultaten tyder på att kunskaperna, attityderna och beteende är relaterade till varandra. Resultaten kan hjälpa till att exempelvis planera utbildningar och kampanjer inom miljö- och klimatfrågor.

Kl. 13:40 Kaffepaus

Kl. 14–15 Kommuner som lokomotiv för hållbar utveckling – Kunnat kestävän kehityksen vetureina (på finska):
Laura Järvinen, Ledande expert, Biodiversitet och vardag, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
1. Hur står det till med kommunernas klimatarbete? – Missä mennään kuntien ilmastotyössä?
2. Vad kan kommunen göra konkret i miljöfrågor? – Lyckad praxis och modeller –
Mitä konkreettista kunta voi tehdä ympäristöasioissa? – Hyviä käytänteitä ja malleja
3. Motivationsprofil – vad motiverar individer i miljöfrågor? – Motivaatioprofiili – mikä motivoi yksilöitä ympäristöasioissa?

Presentation är på finska.
Föreläsare på distans.

Evenemanget är gratis och öppet för alla en del av projektet för Klimatledarskap i Korsholm!

Vänligen meddela om deltagande, eventuell specialdiet och deltagande på distans (Teams) via länken:  https://forms.office.com/r/mwVcbC0PyX

 

Back to top of page